Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:27:27
+00:32:35
4882 1469
K25 : 333
189 / 235
-00:16:22
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii