Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:01
-00:30:58
+00:29:04
4230 1117
K30 : 262
194 / 311
-00:17:31
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii