Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:19
-00:37:40
+00:22:22
2378 367
K45 : 15
48 / 113
-00:24:49
+00:16:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii