Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:13
-00:22:46
+00:37:16
5544 1866
K30 : 435
241 / 268
-00:16:55
+00:32:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii