Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:15
-00:22:44
+00:37:18
5550 1870
K30 : 436
271 / 311
-00:09:17
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii