Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:04
-00:42:06
+00:31:44
5794 4404
M30 : 1963
278 / 389
-00:24:02
+00:24:13
01:03:48
-00:46:06
+00:34:50
6990 5018
297 / 380
-00:30:43
+00:27:16
01:01:18
-00:34:31
+00:31:22
7205 5837
289 / 391
-00:24:59
+00:25:22
01:05:53
-00:42:52
+00:37:07
5634 4647
217 / 260
-00:25:04
+00:30:29
01:07:19
-00:40:56
+00:37:26
5249 4321
214 / 260
-00:30:07
+00:32:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii