Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:33
-00:27:26
+00:32:36
4885 1471
K30 : 340
230 / 311
-00:13:59
+00:28:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii