Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:40
-00:16:19
+00:43:43
6000 2152
K20 : 289
108 / 110
-00:16:19
+00:33:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii