Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:18
-00:12:41
+00:47:21
6133 2245
K30 : 536
273 / 277
-00:09:53
+00:41:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii