Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:58
-00:23:01
+00:37:01
5504 1840
K30 : 429
238 / 268
-00:17:10
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii