Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:41
-00:34:18
+00:25:44
3357 744
K20 : 103
63 / 110
-00:34:18
+00:15:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii