Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:58
-00:31:01
+00:29:01
4215 1111
K30 : 258
174 / 268
-00:25:10
+00:23:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii