Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:10
-00:31:49
+00:28:13
4007 1007
K25 : 236
161 / 235
-00:20:44
+00:28:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii