Ewa Micyk

Passus SA
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:03:36
-00:28:23
+00:31:39
4741 1389
K30 : 319
3
221 / 311
-00:14:56
+00:27:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii