Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:06
-00:35:16
+00:37:45
6732 2113
K30 : 1003
285 / 333
-00:27:56
+00:32:21
01:15:26
-00:16:33
+00:43:29
5985 2139
K35 : 446
260 / 268
-00:09:26
+00:43:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii