Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:31
-00:23:28
+00:36:34
5458 1812
K25 : 418
209 / 235
-00:12:23
+00:36:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii