Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:29
-00:21:30
+00:38:32
5647 1936
K20 : 259
103 / 110
-00:21:30
+00:28:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii