Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:31
-00:28:28
+00:31:34
4722 1379
K30 : 317
194 / 268
-00:22:37
+00:26:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii