Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:54
-00:17:05
+00:42:57
5956 2118
K30 : 509
268 / 277
-00:14:17
+00:37:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii