Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:11
-00:15:48
+00:44:14
6033 2175
K30 : 524
271 / 277
-00:13:00
+00:38:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii