Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:04
-00:13:55
+00:46:07
6089 2215
K30 : 530
309 / 311
-00:00:28
+00:41:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii