Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:46
-00:25:13
+00:34:49
5216 1663
K30 : 386
240 / 277
-00:22:25
+00:28:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii