Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:57
-00:28:02
+00:32:00
4792 1419
K30 : 324
223 / 311
-00:14:35
+00:27:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii