Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:44
-00:17:15
+00:42:47
5947 2112
K25 : 472
228 / 235
-00:06:10
+00:42:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii