Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:48
-00:45:14
+00:34:06
5926 4146
M20 : 831
201 / 241
-00:24:29
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii