Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:13
-00:31:46
+00:28:16
4022 1018
K25 : 239
1
163 / 235
-00:20:41
+00:28:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii