Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:22
-00:31:37
+00:28:25
4073 1038
K20 : 148
78 / 110
-00:31:37
+00:18:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii