Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:50
-00:20:09
+00:39:53
5774 2003
K25 : 454
220 / 235
-00:09:04
+00:39:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii