Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:42:00
+00:31:01
5339 1357
K30 : 662
265 / 368
-00:31:47
+00:23:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii