Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:21
-00:22:38
+00:37:24
5557 1876
K45 : 88
52 / 55
-00:10:41
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii