Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:45
-00:09:14
+00:50:48
6192 2281
K30 : 540
265 / 268
-00:03:23
+00:45:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii