Anna Kabulska

Obi Boki Running Crew
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:52:36
-00:51:46
+00:21:15
2193 250
K30 : 127
1
92 / 360
-00:39:54
+00:21:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii