Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:40
-00:46:22
+00:32:58
5728 1677
K20 : 458
181 / 227
-00:24:38
+00:31:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii