Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:40
-00:43:30
+00:30:20
5397 4196
M20 : 1062
172 / 289
-00:21:19
+00:23:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii