Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:27:11
-00:16:59
+00:56:51
8581 3024
K20 : 968
68 / 68
+00:49:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii