Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:59
-00:38:11
+00:35:39
6819 1930
K30 : 940
328 / 404
-00:25:27
+00:27:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii