Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:54
-00:36:16
+00:37:34
7256 5068
M20 : 1267
345 / 403
-00:22:56
+00:36:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii