Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:56
-00:36:14
+00:37:36
7261 2192
K20 : 706
346 / 403
-00:22:54
+00:36:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii