Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:53
-00:36:17
+00:37:33
7251 2185
K30 : 1061
345 / 404
-00:23:33
+00:29:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii