Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:19
-00:37:51
+00:35:59
6906 4921
M40 : 1166
106 / 129
-00:21:49
+00:32:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii