Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:54
-00:36:16
+00:37:34
7252 2186
K20 : 704
226 / 278
-00:23:58
+00:31:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii