Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:18
-00:34:52
+00:38:58
7505 2332
K20 : 757
244 / 289
-00:12:41
+00:32:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii