Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:16
-00:39:54
+00:33:56
6385 1692
K20 : 538
117 / 152
-00:15:21
+00:32:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii