Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:42:29
+00:31:21
5697 1348
K30 : 674
271 / 377
-00:32:59
+00:31:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii