Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:36
-00:36:34
+00:37:16
7191 2149
K20 : 694
74 / 80
-00:11:58
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii