Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:43
-00:34:27
+00:39:23
7572 5198
M50 : 301
26 / 31
-00:05:58
+00:27:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii