Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:57
-00:31:13
+00:42:37
7964 2611
K20 : 853
276 / 289
-00:09:02
+00:36:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii