Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:03
-00:32:07
+00:41:43
7874 2559
K30 : 1208
347 / 386
-00:16:12
+00:38:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii