Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:20
-00:35:19
+00:36:08
3664 1032
K40 : 226
159 / 189
-00:19:55
+00:30:09
01:13:40
-00:26:08
+00:42:46
6251 2146
K30 : 927
281 / 303
-00:09:28
+00:37:06
01:11:31
-00:32:51
+00:40:10
7129 2344
K30 : 1100
314 / 355
-00:15:01
+00:37:45
01:02:30
-00:41:40
+00:32:10
5896 1442
K30 : 721
296 / 438
-00:28:04
+00:21:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii