Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:23
-00:22:47
+00:51:03
8504 2969
K20 : 949
74 / 80
-00:10:14
+00:41:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii